Els nens que poden necessitar ajuda en el llenguatge són nens que…:

• no busquen la relació amb els altres de forma espontània 
• no imiten sons
• no parlen com els nens de la seva edat 
• sembla que no escolten 
• no contesten quan se’ls crida 
• tenen algun problema en el desenvolupament

Alguns exemples de trastorns comunicatius en infants són: retard del llenguatge, trastorn específic del llenguatge, retard de la parla, sordesa, dislàlies, disfèmia, disàrtria, deglució atípica, disfonia, disglòssia, etc.

Al Centre Auca tractem els problemes del llenguatge dels nens a través de jocs i cançons. Quan un nen té dificultats per parlar, per expressar-se i relacionar-se amb els altres, és molt important ajudar-lo quan abans millor i donar-li les eines que necessita per sentir-se més segur per comunicar-se. De vegades fa falta una estimulació dels òrgans implicats en el llenguatge (la llengua, els llavis, les galtes...), i altres vegades cal donar-li recursos per construir correctament les frases, les preguntes que necessita fer per relacionar-se amb els altres, etc.