LOGOPÈDIA PER ADULTS 
Millorar la parla per millorar l'autoestima

La logopèdia és la ciència que estudia els processos de comunicació humana, que serien aquells processos de comprensió i expressió, verbals i no verbals. De la matexa manera, estudia els trastorns relacionats i busca els mitjans per prevenir-los, avaluar-los i tractar-los.

En les sessions de logopèdia es treballen tots aquells aspectes que poden afectar a la comunicació humana, incidint en aquells factors que estan més afectats. Depenent de l'afectació que presenti la persona, es treballarà amb unes tècniques o d'altres, sempre intentant que la sessió sigui el més dinàmica possible.

Al Centre Auca, abans d'iniciar un tractament de logopèdia, es realitza una avaluació inicial que serveix per realitzar una impressió diagnòstica, així com per programar els objectius i la metodologia de la reeducació individual adaptada a les característiques de cada persona.

La durada normal de les sessions individuals és de 45 minuts, tot i que pot variar depenenent de les necessitats de cada persona.

Alguns exemples de trastorns de la comunicació que es tracten en adults són: afàsia motora i sensorial, disàrtria, apràxia, presbiacúsia, disfèmia, disfonia, agnòsia verbal, laringectomia, i altres patologies que afecten el llenguatge com el Parkinson, l'Alzheimer, o l'esclerosi múltiple.

Al Centre Auca només realitzem tractaments de logopèdia en horari de matins, de dilluns a dissabte. Si esteu interessats cal que us poseu en contacte per telèfon o per correu electrònic i concerteu una visita.