LA PSICOLOGIA INFANTIL 
Quan sorgeixen els problemes

Al Centre Auca atenem casos de psicologia infantil relacionats amb els problemes emocionals i els problemes de comportament. Molts dels problemes que van sorgint durant la infantesa generen dubtes i neguit als pares, que no saben si el que li passa al seu fill és normal o no, i no saben quina actitud han de prendre ells davant el problema. Al Centre Auca oferim als pares un servei d'orientació i assessorament per ajudar-los a entendre el problema i a posar en pràctica, si convé, certes pautes psicoeducatives per millorar el benestar de la família. Algunes situacions problemàtiques poden ser estats puntuals del nen, com els gelos per l'arribada d'un germà, timidesa davant dels altres, manca d'habilitats socialspors exagerades, oansietat

Altres consultes poden estar relacionades amb un baix rendiment del nen a l'escola. Aquest tipus de dificultats pot estar relacionada amb el trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH), però també pot ser deguda a alguna mancança en alguna de les àrees del desenvolupament intel·lectuals.

En aquests casos és important tenir en compte l'edat del nen i valorar si cal una intervenció per aquestes dificultats escolars (reeducació psicològica). 
Per a això, treballem amb alguns tests psicològics que ens ajuden a conèixer les capacitats intel·lectuals del nen en cadascuna de les àrees cognitives, per tal de trobar la millor manera d'ajudar-lo.

El WISC-IV (a la fotografia) és 
l'eina que utilitzem principalment per avaluar les capacitats intel·lectuals del nen.
Si esteu pensent en demanar-nos un assessorament per al vostre fill, heu de saber que al Centre Auca fem una primera valoració a través d'una entrevista amb els pares i una sessió per conèixer el nen i les seves característiques personals, i després concretem el treball terapèutic a realitzar. Aquest treball pot tractar-se simplement d'algunes sessions d'assessorament puntuals als pares, o bé pot ser recomanable fer algunes sessions individuals de teràpia infantil o bé reeducació psicològica per al nen.

El nostre model d'intervenció es basa en la teràpia cognitiu-conductual, que procura el benestar mental i emocional del nen fomentant que pensi en positiu, que deixi els pensaments que li produeixen malestar, que sigui capaç d'expressar els seus sentiments i el seu malestar, i donant-li models positius d'actuació amb els que ell es pugui sentir identificat. A més, apliquem reforços positius per fomentar els patrons saludables de la conducta.